Elinstallation

Kraft, tele/styr och datainstallationer till privatpersoner och företag.

Värmepumpar"

Nibes kompletta sortiment både till villor och fastigheter/industri.

Solfångare"

Kompletta värmesystem, solfångare och värmepump i kombination med ackumulatortank.