NIBE VPB / VPBS

NIBE VPB/VPBS är en effektiv varmvattenberedare som är lämpliga att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna. VPBS 300 kan även dockas till solfångare.

VPB 200 och bergvärmepumpen F1145 är konstruerade tillsammans. Detta möjliggör en mycket fin installation med dold rördragning mellan produkterna.

Varmvattenberedaren består av en stålmantel med invändigt korrosionsskydd av koppar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga som värmer tappvattnet vilket medför mycket bra egenskaper för varmvattenladdning.

Varmvattenberedaren är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 9 bar. Max drifttemperatur är 85 °C.

Isoleringen består av neopor, vilket ger mycket god värmeisolering. VPB är försedd med dykrör för givare för extern styrning och visning av varmvattenberedning.

För mer information och priser om denna produkt se Nibes hemsida:
http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/NIBE-VPB-200-300/