Bergvärmepumpar

Solvärme under jorden – en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas.

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem. Så här går det till.

Marken värms upp från de första vårdagarna, när markytan börjar töa, till högsommaren, när middagssolens strålar värmer marken djupt ned. När höstlöven faller finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kallaste vinter. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regning och kall.

Om det skulle bli varmt i huset kan samma system användas för kylning. Genom att utnyttja den lägre temperaturen under marken (mellan 4 och 12 °C) utnyttjar även passiv kyla naturens resurser – till kyla i stället för till värme.

Fantastiskt men sant. Vi vet, för vi har redan använt värmepumptekniken i Sverige i mer än 30 år.

Varför välja en NIBE bergvärmepump ?

Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Orsaken är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis.

Klicka här för att räkna ut hur mycket du kan spara med en bergvärmepump från NIBE !
Kalkylen ger en grov uppskattning av den besparing du kan göra med en bergvärmepump  eller luft/vatten-värmepump.

Det andra skälet att välja en bergvärmepump från NIBE är att den är så miljövänlig. Eftersom den fungerar genom att lagra och omvandla solenergin i marken för att värma upp bostad och varmvatten ger den mycket mindre CO2-utsläpp än något traditionellt bränslebaserat uppvärmningssystem.

Vi installerar NIBE värmepumpar för bergvärme/jordvärme.
Läs mer på nibe.se >>