NIBE F1330

Fastighetsvärmepump som sparar på mer än ett sätt i flerbostadshus, industrier, kyrkor och andra större värmeslukande fastigheter.

NIBE F1330 är en flexibel fastighetsvärmepump med avancerad styrutrustning och kan anpassas till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat mark, berg, sjö eller grundvatten användas.

Värmepumpens två scrollkompressorer klarar av att leverera upp till 65 °C till värmesystemet. Kompressorerna ger hög verkningsgrad och en värmefaktor (COP) på upp till 4,7*, vilket resulterar i en hög besparing.

De två kompressorerna går in efter behov och ger bättre effektreglering, längre driftintervall, mindre slitage samt större driftsäkerhet.

Vid varmvattenproduktion prioriteras denna, valbart med en eller två kompressorer, vilket gör det möjligt att samtidigt producera värme och varmvatten.

Ytterligare en fördel är att varje enhetsaggregat innehåller mindre än 3 kg köldmedium och därmed inte kräver de årliga besiktningar som lagen anger för större aggregat – vilket sparar många sköna tusenlappar varje år!

Mjukstartsrelä samt internt monterade cirkulationspumpar som standard (gäller ej NIBE F1330-60).

Kan skötas och kontrolleras enkelt på distans via Internet/ SMS med hjälp av kommunikationsmodul RCU 11 (tillbehör).

 • Fastighetsvärmepumpar i storlekarna 22, 30, 40 och 60 kW.
 • Då större effektbehov föreligger kan flera (max 9) FIGHTER 1330 styrningsmässigt kopplas samman (kräver fortfarande inte årliga kostsamma besiktningar).
 • Klar för styrning av shuntventil samt yttre värmepanna i ett, tre eller sju steg (binärstyrning).
 • Utrustad med reglerdator för att erhålla optimal och säker drift.
 • Inbyggt mjukstartsrelä (gäller ej NIBE F1330-60).
 • Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på display.
 • Rumstemperaturen justeras lätt med vridreglage.
 • Uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort.
 • Front- och sidoplåtar är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.
 • Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare.
 • Frikyla för varma sommardagar kan enkelt erhållas genom komplettering med fläktkonvektor(er).

* Vid 0 °C ingående köldbärartemperatur och 35 °C utgående värmebärartemperatur (exkl pumpar).

För mer information och priser om denna produkt se Nibes hemsida:
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1330/