NIBE FIGHTER 310P

Komplett värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning. För hus med bostadsyta 80 – 180 m² och vattenburen radiatorkrets eller golvvärme.

Inbyggd frånluftsfläkt, elpanna och varmvattenberedare med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs panndelen. Enheten ventilerar huset, levererar radiatorvärme och värmer varmvatten.

Styrningen av NIBE FIGHTER 310P sker med en mikroprocessor som gör att värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt. Mikroprocessorn sköter även shuntautomatik och cirkulationspump. Aktuella temperaturer och inställda värden visas åskådligt.

Isolering av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värme förluster. På grund av sin unika konstruktion kan andra värme källor enkelt dockas till NIBE FIGHTER 310P.

För mer information och priser om denna produkt se Nibes hemsida:

http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-310P/