Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom:

  • el- och energiteknik åt privatpersoner och företag
  • helhetslösningar, från projektering till färdig produkt
  • tjänster till ett mycket konkurenskraftigt pris

Konstruktion elektroteknik och energiteknik

CeDe Teknik konstruerar elritningar för t.ex. småhus, kontor, och mindre industrier. I samarbete med kund arbetas ett förslag fram utifrån arkitekt/husritning. Elritningen konstrueras utifrån ett ekonomiskt och ergonomiskt men även med hänsyn på elmiljö.

Installation Elektro & Energiteknik

CeDe Teknik erbjuder installationsteknik inom elkraft, tele och energi/VVS. Vi installerar alla typar av uppdrag inom husbyggnad, kontor och industri. Vi erbjuder även försäljningar av tekniskt materiel.